Носир ҚАМБАРОВ

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг турли соҳаларда, жумладан, таълим соҳасида ҳам  ислоҳотлар ўтказилди. Таълим системасини ўзгартириш, таълим савиясини кўтариш, таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлайдиган ҳукуматнинг бир қанча фармон ва фармойишлари эълон қилинди.  Катта аҳамиятга молик бўлган шундай қарорлардан яна бири Ўзбекистонда чет тилини ўргатишни янада такомииллаштиришга қаратилган Президентнинг 2012 йил 10 декабрда қабул қилган қарори ҳисобланади. Мазкур қароорларни амалга ошириш ва уни ҳаётга татбиқ этиш чет тилини ўқитишда замон талабларига жавоб берадиган янги ўқув адабиётларини, яъни қўлланма, дарслик, луғатлар ва шу кабиларни яратишни назарда тутади.

Ильхом СОВУТОВ

Ушбу мақолада истеъдодли ёзувчи Эркин Аъзам қиссалари таҳлил этилган. Мақолада асосий эътибор ёзувчининг юмористик талқин маҳоратига қаратилган. Шу асосда адиб қиссаларидаги киноя, сатира каби юмор турлари тадқиқ этилган. 

 

 В данной статье проанализированы рассказы талантливого писателя Эркина Aъзама. Основное внимание сосредоточено на умении писателя юмористически передавать содержание. Исследованы виды такого юмора, как сатира, ирония в повестях этого писателя.

 

The article analyzes talanted writer Erkin A’zam’s stories.  The main attention is paid to homourous  descriptive skills of the writer. Allegory and satire were researched in the writer’s narrations.